pcc od umowy pożyczki

W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki podlega opodatkowaniu stawką 2% podstawy (wartość pożyczonej sumy pieniędzy). W wypadku kiedy podmiotem oferujących pożyczki jest instytucja, jaka zajmuje się owego rodzaju usługami na co dzień, pożyczki ulegają zwolnieniu z podatku PCC. Obowiązek jego zapłacenia występuje w postaci, kiedy pożyczka jest przyznawana prywatnie, przez podmioty niewykonujące w tym obszarze działalności.

Kiedy nie należy płacić pcc od umowy pożyczki?
Legislator wprowadził wyjątki w obszarze w którym obowiązuje podatek od pożyczki, więc podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki oferowane pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej – do kwoty 9 637 zł. Dotyczy to sytuacji, w jakiej pożyczki oferowane są przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz poprzez teściów. Rzeczona kwota jest maksymalnym limitem pożyczki otrzymanej od jednej osoby przez czas 5 lat.

Jest ponadto opcja nielimitowanej pożyczki oferowanej przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę. Nie występuje jednakże w wypadku pożyczek pomiędzy teściami i zięciem oraz synową. Dla skorzystania z owej możliwości potrzebne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych odpowiedniemu organowi skarbowemu w czasie 14 dni od chwili dokonania czynności. Ponadto należy potwierdzić uzyskanie przez zaciągającego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową czy przelewem pocztowym.

Właściwe udokumentowanie pożyczki
Uzyskanie pożyczki musi zostać dokładnie potwierdzone, w związku z tym wpłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową czy przelewem pocztowym. Ponadto pożyczkobiorca ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy o osiągnięciu pożyczki w przeciągu 14 dni od jej otrzymania na druku PCC-3.

W sytuacji kiedy wielkość pożyczki przewyższy próg 9 637 zł, obywatel musi sam obliczyć wielkość podatku do zapłaty, zgłosić na druku PCC-3 i zapłacić w czasie 14 dni od jej uzyskania.

Pożyczki w najbliższej rodzinie
Jednakże chociażby przy przejściu wskazanej kwoty 9637 złotych przy pożyczce od rodziny niekoniecznie musimy płacić podatek. Jeśli pożyczamy od tak nazywanej grupy 0, do której kwalifikują się małżonek, dzieci, wnuczki, prawnuki itd., rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd., rodzeństwo, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, wówczas chociażby ponad owej kwoty nie musimy płacić podatku PCC – jesteśmy zwolnieni, lecz musimy spełnić dwa warunki.

Przede wszystkim potrzebne jest złożenie deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym w czasie do 14 dni od dokonania owej czynności. Kolejny wymóg dotyczy formy pożyczki, a mianowicie winna być ona przekazana na rachunek bankowy. Niewykonanie tychże procedur wywoła utratę ze zwolnienia z podatku od pożyczki w obszarze ponad 9637 złotych.

to zgłasza umowę pożyczki do urzędu podatkowego?
Obowiązek zgłoszenia umowy pożyczki do odpowiedniego urzędu podatkowego leży na pożyczkobiorcy. Jest on również przymuszony do indywidualnego obliczenia kwoty należnego podatku oraz zapłacenia go. Istnienie owego obowiązku nie wymaga dostarczenia płatnikowi żadnej decyzji przez organ fiskalny. Na wywiązanie się z nadmienionej powinności mamy 14 dni licząc od dnia powstawania zobowiązania podatkowego. Wyjątkiem od owej sytuacji jest ta w jakiej podatek jest pobierany przez płatnika. Pamiętajmy jednakże, iż fakt, że tenże obowiązek leży na pożyczkobiorcy nie znaczy, iż strony nie mogą dokonać odrębnych określeń.

Kosztem, jaki poniesiemy zaciągając pożyczkę mogą być nie jedynie odsetki lub prowizja. Nieraz fakt jej uzyskania będzie wiązał się z potrzebą zapłacenia 2% podatku PCC. Więc zawarcie umowy pożyczki wymaga w pierwszej kolejności określenia tego czy podlega ona opodatkowaniu PCC lub VAT. Należy również sprawdzić to czy pożyczka jest zwolniona z podatku PCC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here