Studia archeologiczne

Przeszłość kryje w sobie wiele tajemnic i ich odkrywanie jest niezwykle fascynujące. Dla osób, które lubią czytać i oglądać o dawnych cywilizacjach, ciekawą drogą mogą okazać się studia o takowej tematyce. Jakie uczelnie w Polsce oferują studia archeologiczne i jakie warunki trzeba spełnić, by się na nie zakwalifikować?
Nie wszystkie uczelnie w Polsce prowadzą archeologię. Jest to raczej kierunek, za którym trzeba niekiedy wyjechać na drugi koniec Polski. Jeśli jednak archeologia jest naszą pasją, warto to zrobić. Takie studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale też specjalistyczne laboratoria i wyjazdy na praktyki i na wykopaliska zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Przy rekrutacji na archeologię brane są pod uwagę oceny z historii, a także języków obcych. Znajomość języka angielskiego jest obecnie obowiązkowa w tym zawodzie. Szczegółowe wytyczne odnośnie wymaganych przedmiotów maturalnych są podane na stronach internetowych poszczególnych uczelni i mogą się między sobą różnić.
Często pod uwagę bierze się również geografię i znajomość innych języków obcych.
Studia archeologiczne skupiają się nie tylko na historii, ale również na etnologii, antropologii, jak również geologii, numizmatyce i statystyce. Program studiów z pewnością będzie różnił się w zależności od wybranej uczelni. Na pewno ich ważnym punktem będą praktyki w muzeach, na stanowiskach archeologicznych, laboratoriach i innych placówkach związanych z odkrywaniem przeszłości. Studia te też często składają się z takich przedmiotów jak:
archeologia śródziemnomorska, archeologia nowożytna, antropologia, etnologia, osteologia, geologia i geomorfologia, historia, teoria archeologii. W programie znaleźć mogą się też takie przedmioty jak język obcy nowożytny, język łaciński, podstawy języka greckiego, historia filozofii, historia średniowieczna i starożytna, antropologia fizyczna, elementy statystyki, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, archeologia Nowego Świata, metody datowania przyrodniczego, podstawy epigrafiki, gleboznawstwo, propedeutyka i historia archeologii i inne przedmioty, w zależności od programu ustalonego przez uczelnię.
Po ich ukończeniu można rozpocząć pracę badawczą, jak również zająć się edukacją czy pracować w instytucjach kultury, jednostkach administracji rządowej i samorządowej w służbie konserwacji i ochrony zabytków, w instytutach Polskiej Akademii Nauk i uniwersytetów, muzeach archeologicznych i regionalnych, prywatnie świadczyć usługi archeologiczne, pracować w biurach turystycznych albo środkach społecznego przekazu i wydawnictwach. Praca archeologa w terenie wymaga dyspozycyjności, gdyż opiera się na wyjazdach w różne tereny świata.
Kierunek archeologiczny oferują następujące uczelnie:
Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki.
Student archeologii zdobywa informacje o przeszłości człowieka od jego początków aż po współczesność, potrafi prowadzić umiejętnie wykopaliska archeologiczne i ich poszukiwać za pomocą nowoczesnych technik i metod, potrafi dokumentować i analizować znaleziska archeologiczne przy użyciu metod cyfrowych, a także potrafi opracowywać programy ochrony zabytków archeologicznych. Absolwent archeologii potrafi także przygotować ofertę turystyczną opartą na archeologii, promować wydarzenia kulturalne z nią związane, pozyskiwać fundusze na działalność naukową, popularyzacyjną i koneserską a także prowadzić portale specjalistyczne i proces wydawniczy. Praca archeologa wykonywana jest w dwóch miejscach, nierozerwalnie ze sobą związanych: jest to praca w terenie – „na wykopie” oraz praca w pomieszczeniu, gdzie opracowuje się wyniki badań terenowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here