Kredyt w euro

Koszt spreadu dla kredytów w euro, jest mniejszy od tego jaki jest pobierany w wypadku franka szwajcarskiego. Koszt spreadu w euro należy płacić jedynie do czasu przyjęcie przez Polskę owej waluty.

Zagrożenie kursowe
Zaciągając kredyt indeksowany kursem zagranicznej waluty, pamiętajmy o tym, iż mimo tego, iż za nieruchomość płacimy w złotówkach oraz zazwyczaj także w złotówkach zarabiamy kredyt jest udzielany oraz będzie rejestrowany w walucie innej. Tym samym, żeby uruchomić kredyt musimy sprzedać, i aby zapłacić zakupić daną walutę. To z kolei będzie znaczyć z jednej strony powstanie „z dnia na dzień” różnicy kursowej do zapłaty (po uruchomieniu kwoty kredytu po kursie nabycia spłata tejże samej kwoty opisanej w walucie następuje po kursie sprzedaży waluty i różnica pomiędzy nimi wynieść może od paru do kilkunastu procent), i z innej nieodzowność kupowania waluty do zapłaty raty po bieżącym kursie, jaki może w przeciągu kilkudziesięciu lat ulec dużym wahaniom. Najdoskonalszym owego przypadkiem może być sytuacja z paru ubiegłych lat, gdy np. kurs franka szwajcarskiego, nie tak dawno, ponieważ w czerwcu 2008 roku, spadł poniżej 2 złotych, żeby trzy lata później dojść do poziomu 4 złotych. Dla wielu osób płacących kredyty we franku było to niezwykle niebezpieczne doświadczenie. Można niewątpliwie przyjąć zasadę kupowania na górce: wezmę kredyt, gdy kurs euro będzie na szczycie, i następnie wraz ze spadkiem kursu moja rata będzie już wyłącznie mniejsza. To z pozoru prawidłowe myślenie ma jednakże jedną podstawową wadę, tzn. należy ustalić, gdzie jest „góra”, a to nie jest zadanie proste.

Co decyduje o kosztach kredytu?
Zarówno przy kredytach złotowych, jak również walutowych największym kosztem są odsetki. Pochodzą one z oprocentowania kredytu mieszkaniowego. A to, z kolei, składa się z marży (określonej w całym czasie kredytowania) oraz stopy procentowej, liczonej na bazie stawki WIBOR – w wypadku kredytów w PLN, lub EURIBOR oraz LIBOR -dla euro oraz funtów. Wartość referencyjna euro lub funta jest znacznie mniejsza od stopy referencyjnej dla złotówek.

Z innej strony musisz pamiętać o zagrożeniu kursowym, jakie dla osób płacących kredyt w walucie obcej, aniżeli waluta podstawowych przychodów jest groźne. W wypadku wystąpienia negatywnych zmian kursu mogłoby przynieść duże kłopoty finansowe. To nie jest tak, iż naszym konsumentom odebrano szansę czerpania z korzystnych, niskooprocentowanych walutowych kredytów hipotecznych. Przepisy zamieniono ze względu na doświadczenia polskiego rynku oraz ogromną liczbę umów kredytowych, zawartych we frankach szwajcarskich, jakie tworzyły za duże zagrożenie. Obie strony są zagrożone – kredytobiorca oraz bank. W tenże sposób podniesiono bezpieczeństwo wszystkich uczestników polskiego rynku walutowych kredytów hipotecznych.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kredyt w euro?
Wszelkie banki działające na naszym rynku muszą przestrzegać wyznaczonych przez KNF reguł przyznawania hipotecznych kredytów walutowych. Dodatkowo każda firma ustala jeszcze własne rygorystyczne zasady. W praktyce, wymagania którym musi sprostać klient mogą zdecydowanie różnić się w zależności od pożyczkodawcy.

Nieruchomość położona na terenie Polski
Rozpocznijmy jednakże od modelu wspólnego dla wszystkich propozycji. Krajowe banki finansują tylko nieruchomości znajdujące się na obszarze Polski, ze względu na brak możliwości zabezpieczenia się banku na mieszkaniu lub domu położonym za granicą.

Stałe źródło przychodów
Dodatkowo, firmy akceptują tylko i wyłącznie dochody uzyskiwane w ramach umowy o pracę oraz jej pochodnych, np. kontraktu lub umowy terminowej. Niezależnie od typu umowy, zazwyczaj wymaga się, aby staż pracy u dotychczasowego pracodawcy wynosił nie mniej aniżeli 12 miesięcy. Liczy się również renta lub emerytura.

Polscy inwestorzy, jacy zarejestrowali działalność za granicą, nie mogą liczyć na uwzględnienie uzyskiwanych przychodów przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Na ten czas wyjątek stanowią osoby prowadzące biznes w Niemczech. Mogą one uzyskać kredyt walutowy w banku, jakiego inwestorzy mają centralę na terytorium Polski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here