emerytura po mężu

Wdowa może ubiegać się o emeryturę po mężu, więc rentę rodzinną, lecz nie zawsze organ wypłacający to świadczenie rozpatrzy jej wniosek pozytywnie. Zobacz, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby przyznana została emerytura po mężu.

Może się zdarzyć, iż małżonek osiąga większą emeryturę. Wielokrotnie z taką sytuacją mamy do czynienia w wypadku panów. Wszystko dlatego, iż panowie przeważnie mają większe dochody, również dłużej pracują. To wszystko oddziałuje na wielkość emerytury. Właśnie dlatego po śmierci męża, wdowa może starać się o świadczenie po zmarłym mężu. Identycznie jak wdowiec może ubiegać się o emeryturę po własnej zmarłej żonie. Chociaż będzie ona nieco niższa aniżeli świadczenie wypłacane bezpośrednio mężowi czy żonie, to i tak może to być korzystne.

Jak starać się o emeryturę współmałżonka?
Należałoby wiedzieć, iż zasady, na jakich przejmuje się świadczenia z ZUS po zmarłych, określa ustawa o emeryturach oraz rentach z FUS. Prawo to zakłada, iż przejęte świadczenie jest wypłacane w postaci renty rodzinnej. Taka nazwa obowiązuje zawsze, chociażby wówczas, kiedy zmarły otrzymywał emeryturę, a nie rentę. Współmałżonek ma prawo do świadczenia po zmarłej żonie czy mężu, gdy w czasie śmierci zmarły miał prawo do tego, aby przyznać emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdy miałaby to być renta, to uznaje się, iż zmarły był zupełnie niezdolny do pracy. Możliwość przejęcia świadczenia po współmałżonku nie przypada jednakże zawsze. Aby tak się stało, muszą być osiągnięte pewne wymogi. Przede wszystkim idzie o to, iż współmałżonek w czasie śmierci męża czy żony musi mieć więcej aniżeli 50 lat, gdy wnioskuje o rentę rodzinną, to musi być niezdolna do pracy lub wdowiec czy wdowa wychowuje dziecko, jakie jest uprawnione do renty rodzinnej. W takiej sytuacji dzieci nie mogą mieć więcej aniżeli 16 lat czy 18 lat, gdy się uczą. Dobrze także wiedzieć, iż późniejsza renta rodzinna przypada także wówczas, kiedy wdowiec czy wdowa w przeciągu 5 lat od śmierci małżonka spełni wymóg przytoczony wcześniej. Gdy małżonkowie podpisali intercyzę, to świadczenie z ZUS-u jest uzasadnione jedynie w sytuacji, kiedy współmałżonek miał określone prawo do alimentów. Gdy osoba nie dopełnia wymogów, aby zdobyć rentę czy emeryturę, może złożyć wniosek o regularną rentę rodzinną, dawaną w wypadku braku dochodu. Wówczas renta taka będzie przydzielona przez rok od śmierci męża/żony lub do czasu zakończenia szkolenia zawodowego. Wówczas jednakże będzie to nie dłużej aniżeli na 2 lata od śmierci współmałżonka.

Wielkość świadczenia po mężu
Przepisy pokazują, iż świadczenie, jakie przejmuje współmałżonek, jest nieco niższe aniżeli w czasie, kiedy było wypłacane świadczeniobiorcy. W wypadku renty rodzinnej będzie to 85 proc. świadczenia, jakie przypadałoby zmarłemu. Kiedy takie uprawnienie dotyczy dwóch czy trzech osób, to świadczenie sięga 90 czy 95 proc. Jedna renta przypada wówczas wszystkim chłonkom rodziny. Gdy sobie tego życzą, będzie rozłożona na równe części.

Czy była żona ma prawo do emerytury zmarłego męża?
W pewnych sytuacjach była żona może przejąć emeryturę czy rentę. Będzie to możliwe, gdy rozwiedziony małżonek dopełnia wymogi, jakie wskazano dla wdowca oraz ponadto ma także prawo do alimentów ze strony umarłego.

Zbieg świadczeń
W wypadku uzyskania przez wdowę prawa do renty rodzinnej i prawa do swej emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, wykorzystanie znajdują przepisy dotyczące zbiegu świadczeń. Podstawową regułą obowiązującą w naszym systemie ubezpieczeń społecznych jest niełączenie prawa do świadczeń z rozmaitych tytułów, jakie chronią precyzyjnie określone sytuacje życiowe (zagrożenia ubezpieczeniowe). W związku z tym, w razie uzyskania prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci jedynie jednorazowe świadczenie. Małżonek może dobrać swoją emeryturę lub rentę rodzinną po zmarłym mężu/żonie. W wypadku niedokonania wyboru, organ rentowy sam podejmie decyzję, kierując się wielkością świadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here