kredyt preferencyjny

Kredyty preferencyjne to kredyty, jakich warunki są lepsze od rynkowych. Zazwyczaj oznacza to, iż pewna firma dopłaca do kapitału czy odsetek uzyskiwanych od kredytobiorcy. Programy kredytów preferencyjnych przygotowywane są po to, żeby wspierać wybrane techniki (np. energooszczędne) czy niektóre grupy (rolników, studentów, młodych nabywających mieszkania).

Kredyt preferencyjny jest kredytem, w jakim większość wydatków ponosi za kredytobiorcę Skarb Państwa. Takie dofinansowanie dostępne jest zatem jedynie w sytuacjach szczególnych ze względu na istotny problem publiczny, np. program „Rodzina na swoim” umożliwiający otrzymać dofinansowanie kosztów kredytu mieszkaniowego czy program „Pierwszy Biznes” wspierający stymulację zawodową osób niepracujących do 25 roku życia. Kredyty preferencyjne dostępne są również w formie kredytów dla rolnictwa czy kredytów klęskowych.

Na czym polega kredyt preferencyjny dla rolników?
Kredyt preferencyjny to typ kredytu oferowanego przez bank na dogodniejszych warunkach aniżeli realia rynkowe. Jest on przeznaczony do stałych konsumentów banku, w owym wypadku do rolników.

Typy kredytów preferencyjnych
Modelem kredytów preferencyjnych dla rolników są m. in. kredyty na rozbudowę gospodarstw rolnych, kredyty klęskowe lub kredyty z dopłatami państwa na termomodernizację domów mieszkalnych. Nie jedynie rolnicy korzystają z preferencyjnych metod finansowania. Kolejnymi przypadkami kredytów na zasadach preferencyjnych są również pożyczki dla studentów na edukację lub kredyty dla osób młodych na zakup mieszkania. Przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach jest połączone zwykle z potrzebą wykonania kolejnych warunków prawnych, niepowstających przy ubieganiu się o kredyt na warunkach rynkowych.

Korzyści dla rolnika
Odpowiedniejsze warunki, jakie można uzyskać, mogą dotyczyć: wielkości oprocentowania, wszystkich warunków umowy, planu wypłat kredytu, żądanego zabezpieczenia, możliwości wykorzystania tzw. karencji lub wykorzystywania prolongaty.

Na co można wziąć kredyt?
Kredyty preferencyjne w większości są przez rolników stosowane na: zakup użytków rolnych, budowę oraz rozbudowę domów i zakup maszyn oraz urządzeń, i również prowadzenie plantacji długoletnich.

Kredyty preferencyjne dla rolników
Kredyt preferencyjny to typ kredytu oferowanego przez bank na lepszych warunkach aniżeli warunki rynkowe. Jest on przeznaczony do konkretnych konsumentów banku, w owym wypadku do rolników. Rolnicy mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów dofinansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Preferencje polegają albo na dopłacie do kapitału, więc zapłacie części zadłużenia, lub na dopłacie do odsetek (zmniejszeniu części odsetkowej raty). Kredyt na zakup ziemi rolnej oraz podjęcie działalności rolniczej jest preferencyjnym kredytem inwestycyjnym. Wymagany jest wkład własny sięgający co najmniej 10 proc. wartości ziemi. Agencja płaci do 60 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednakże aniżeli równowartość 20 tys. euro. Pierwsza dopłata pomocy ma miejsce po zakończeniu inwestycji, natomiast inna – po 5 latach od zatwierdzenia umowy kredytu. Wyjątkową formą kredytów preferencyjnych dla rolników są kredyty klęskowe. Są one dedykowane na odtworzenie majątku trwałego po powodziach, suszach oraz różnych szkodach. Agencja pokrywa część naliczanych przez bank odsetek. Wskazana wielkość pomocy zależy od m.in. posiadania ubezpieczenia i rodzaju linii kredytowej. Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatą do odsetek mogą być także dedykowane na cele inwestycyjne. Agencja pokrywa część odsetek naliczanych przez bank. Identycznie jak w wypadku kredytów klęskowych warunki uzależnione są od rodzaju kredytu preferencyjnego. Dystrybucją kredytów preferencyjnych dla rolników zajmują się niektóre banki – w tym banki spółdzielcze należące do zrzeszeń BPS oraz SGB.

Kto pokrywa różnice w kosztach kredytu?
Rozbieżności między ceną „zwykłego” kredytu na rynku, natomiast atrakcyjnymi warunkami, które zapewnia kredyt preferencyjny dla rolników, płaci państwo. W tenże sposób państwo pomaga konkretnym grupom społecznym, w tym rolnikom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here