Nowoczesne moduły harmonogramowania produkcji

Harmonogramowanie produkcji to proces, który opiera się na zautomatyzowanym przydzielaniu zasobów o kompetencjach odpowiednich do realizacji zleceń produkcyjnych w konkretnym czasie oraz zgodnie z wybranymi regułami planistycznymi. Pojęcie to jest bezpośrednio związane z szeregowaniem zadań produkcyjnych. Sposobem na efektywne harmonogramowanie produkcji w przedsiębiorstwie może być wdrożenie odpowiedniego systemu ERP.

Harmonogramowanie produkcji w systemie ERP

Nowoczesne rozwiązania ERP pozwalają na bardzo efektywne planowanie produkcji. System informatyczny nie tylko ułatwia układanie harmonogramu w oparciu o bieżące możliwości i zapotrzebowania, ale też zapewnia rzetelne przekazywanie informacji dotyczących realizacji zamówień. Optymalizacja ERP opiera się na zastosowaniu odpowiednich algorytmów, opartych o definiowalne moce przerobowe. Pod uwagę brane jest zarówno obciążenie stanowisk produkcyjnych, jak i dostępność zasobów ludzkich, narzędzi, maszyn czy materiałów.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji w systemie ERP odbywa się z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych, pozwalając na określanie informacji dotyczących m.in. czasów dostępności, sposobów wyboru zasobu, zmian pracowniczych czy metod tworzenia kolejki zleceń. Istotnym elementem pozostają czasy technologiczne, będące ważną informacją dotyczącą operacji wykonywanych w tym samym czasie. Warto wspomnieć także o modułach definiowania zasobów niezbędnych do realizacji danej operacji.

Mechanizm harmonogramowania

W mechanizmie harmonogramowania produkcji kluczową rolę odgrywa odpowiednie zbudowanie technologii produkcyjnych. Na podstawie zebranych informacji algorytmy dokonują przydziału zasobów w procesie planowania szczegółowego, uwzględniając przy tym posiadane stany magazynowe. W rezultacie odbywa się kompleksowa klasyfikacja produktów. Pod uwagę brane są zarówno rodzaje zasobów, jak i ich kompetencje czy czasy jednostkowe.

Zalety optymalizacji ERP

Optymalizacja ERP znacząco zwiększa elastyczność systemów produkcyjnych. Poprawie ulega zarówno kontrola kosztów, jak i poziom dostosowania produkcji do potrzeb klienta. Harmonogramowanie sprzyja ponadto precyzji w określeniu terminów produkcji. Na etapie harmonogramowania możliwe jest również wydajne szeregowanie zadań. Pozwala na rozwiązanie najczęściej występujących problemów, związanych z podziałem procesu na mniejsze fragmenty, planowaniem statycznym i dynamicznym czy też zagrożeniami zaistnienia różnych zmiennych losowych. Algorytmy wbudowane są w system analityczny, dzięki czemu ocena ekonomiczności produkcji jest bardziej efektywna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here