windykacja

Skuteczne dochodzenie roszczeń niejednokrotnie wymaga sporo czasu. Jeżeli proces windykacji prowadzony jest indywidualnie, często dochodzi do sporej ilości nieprawidłowości wynikającej z braku wiedzy strony zainteresowanej odzyskaniem środków. W celu uniknięcia tego typu problemów warto zaznajomić się z podstawowymi pojęciami i krokami proceduralnymi, jakie należy podjąć.

Czym jest Windykacja?

Pojęcie windykacji wywodzi się z łaciny i oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń. W ramach definicji prawnej windykacja jest procesem dochodzenia należności za pomocą działań sprecyzowanych w funkcjonujących przepisach prawa.

Do dwóch podstawowych sposobów dochodzenia należności, w ramach których nasza kancelaria świadczy usługi windykacyjne na terenie Lublina, Rzeszowa i Kielc należą:

 1. Windykacja pozasądowa (zwana potocznie miękką),
 2. Windykacja sądowa (zwana potocznie twardą).

1. W procesie odzyskiwania należnych środków na drodze pozasądowej pracownicy naszej kancelarii świadczącej usługi windykacyjne w Rzeszowie, Kielcach oraz Lublinie podejmują się takich działań jak:

 • Pozyskanie informacji odnośnie adresu i kontaktu telefonicznego dłużnika,
 • Wysyłanie powiadomień z wezwaniem do zapłaty,
 • Nawiązanie kontaktu telefonicznego,
 • Bezpośrednia wizyta u osoby zadłużonej i próba wyegzekwowania środków.
 1. W sytuacji, gdy działania polubowne zawiodą Kancelaria Euro – Profit świadcząca m. in usługi windykacyjne zmuszona jest wejść z osobą zadłużoną na drogę sądową.

Na tym etapie nasi prawnicy odpowiedzialni są za:

 • Przygotowanie pozwu sądowego,
 • Reprezentację przed sądem strony dochodzącej należności,
 • Uzyskanie nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności.

Po udanym uzyskaniu nakazu zapłaty następuje proces postępowania egzekucyjnego. Kwestia ściągnięcia należności przekazana zostaje komornikowi, którego działania koordynowane są przez specjalistów naszej kancelarii.

Jak długo trwa proces windykacji?

Jak wynika z doświadczenia naszej kancelarii świadczącej usługi windykacyjne w Rzeszowie i usługi windykacyjne na terenie Kielc poszczególne etapy postępowania windykacyjnego mogą trwać:

 • Postępowanie miękkie – Najczęściej jest to od 30 do 90 dni roboczych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania
 • Postępowanie sądowe – Określenie przybliżonych ram czasowych postępowania sądowego bywa kłopotliwe. Według naszej wiedzy średnia długość postępowania sądowego wynosi 2 miesiące.
 • Egzekucja długu – Na czas Odzyskania należności od dłużnika wpływa wiele czynników. Między innymi jego sytuacja finansowa czy chęć współpracy z komornikiem. W zależności od złożoności postępowania proces ten może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Koszty postępowania Windykacyjnego

W skład kosztów postępowania Windykacyjnego wchodzą:

 1. Koszty postępowania sądowego
 2. Wynagrodzenie dla kancelarii

1. Według wiedzy naszych specjalistów z zakresu działań windykacyjnych, postępowania sądowego zależne są od wielkości roszczeń, w sytuacji, gdy dług nie przekracza 10000 zł mamy do czynienia z tak zwanym postępowaniem uproszczonym.

Wysokość opłat sądowych w postępowaniu uproszczonym:

 • 2000 zł : 30 zł kosztów sądowych,
 • 2000 zł do 5000 zł : 100 zł kosztów sądowych,
 • 5000 zł do 7500 zł : 250 zł  kosztów sądowych,
 • 7500 zł do 10000 zł : 300 zł kosztów sądowych.

W wypadku należności przekraczającej 10000 zł w ramach prowadzonego postępowania zwykłego koszty sądowe wynoszą 5% wysokości długu.

 1. W przypadku wynajęcia kancelarii takiej jak Euro -Profit świadczącej usługi windykacyjne w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach koszty zazwyczaj związane są z wysokością prowizji za świadczoną usługę.

W przypadku naszej kancelarii wynoszą one od 5% do 20% w zależności od:

 • Rodzaju prowadzonego postępowania windykacyjnego,
 • Wysokości kwoty, o jaką toczy się postępowanie,
 • Warunków, na podstawie jakich nawiązana została współpraca.

Jeżeli szukają Państwo kancelarii świadczącej profesjonalne usługi windykacyjne w Rzeszowie lub usługi windykacyjne w Kielcach to zapraszamy do kontaktu, z nadzieją nawiązania owocnej współpracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here