Studia w Niemczech

Studia za granicą to pomysł przewijający się przez głowy wielu młodych ludzi, maturzystów oraz absolwentów pierwszego stopnia, szukających motywacji oraz dążących do obrania jak najbardziej opływającej w sukcesy ścieżki zawodowej. Gdy za granicą, to gdzie? Pośród krajów najpopularniejszego wyboru pojawiają się Anglia, Szkocja, Holandia, USA, Francja… Niemcy. Studia za granicą w Niemczech to możliwość nie jedynie dla Europejczyków, lecz również studentów z całego świata. Korzystają z doskonałej klasy aparatu oświatowego, uczą się nowego języka oraz pozyskują doświadczenie w owym pięknym kraju. Jak to właściwie jest z tymi Niemcami oraz jak wyglądają studia w Niemczech?

Świadectwo szkoły, jakie upoważnia do rozpoczęcia studiów w Niemczech
Identycznie jak w Polsce, podstawowym warunkiem niemieckich uczelni jest przedstawienie świadectwa zakończenia szkoły średniej i maturalnego. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki. Tłumaczenie należy obowiązkowo uwierzytelnić, w związku z czym najlepiej jest je tłumaczyć w Niemczech. Jest to jednak droższe, lecz wówczas mamy gwarancję, że zostaną one od razu uznane przez uniwersytet. Opłata za jedną linijkę tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki w Niemczech waha się między 0,65 – 1,00 €. Z oryginalnym tłumaczeniem można się udać do urzędu miasta, gdzie urzędnik stworzy jego kopię zatwierdzoną pieczątką urzędu. W tenże sposób potwierdzone kopie są uznawane przez wszelkie uniwersytety w Niemczech. Stworzenie takiej kopii kosztuje w urzędzie miasta zwykle 3-5 euro za stronę.

Studia w Niemczech – czy to kosztuje?
Studia w Niemczech cieszą się statusem darmowych, należałoby jednakże nadmienić o opłatach urzędowych, niezbędnych do płacenia co semestr (obowiązują również studentów Erasmusa, chociaż płacą oni z reguły połowę tego, co regularni) – nie są to ogromne kwoty, na większości niemieckich uczelni taka kwota wynosi 150 euro za semestr, co w przyrównaniu do odpłatnych studiów w UK lub USA jest niczym. Z innej strony dla przyzwyczajonego do zupełnie darmowych studiów polskiego żaka może być kluczowym z niewielkich wstrząsów kulturowych. Wybrane uczelnie mogą żądać nieco większej opłaty, w jakiej jednakże zamknięty będzie od razu bilet półroczny na komunikację publiczną po całym regionie.

Studia w Niemczech – stypendia
Czy trzeba być milionerem, aby wyjechać za granicę na studia? Chciałoby się odpowiedzieć tak, lecz w wypadku Niemiec możemy liczyć na rozmaitego typu stypendia, o jakie możemy się starać jeszcze będąc w Polsce (niewątpliwie ze sporym wyprzedzeniem). Ogromną pomocą będzie służyć strona DAAD, więc Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), dostępna także w języku polskim. Odnajdziemy tam także listę innych organizacji, do jakich należałoby się zwrócić o poradę w zapłaceniu naszych studiów. O stypendia miejscowe, np. uniwersyteckie, lokalne, najlepiej dowiedzieć się na miejscu. A gdy chociażby, pomimo starań, nie uzyskamy żadnego, nie załamujmy się! W Niemczech niezwykle wielu studentów pracuje oraz daje radę spokojnie się z tego utrzymać, nie zaniedbując przy tym studiów. Należałoby mieć jedynie odłożoną kwotę na sam start, lecz chyba nikt nie decyduje się na tak duży krok jak studia w innym kraju z dnia na dzień.

Znajomość języka niemieckiego
Każdy student nieposiadający niemieckiej matury, musi potwierdzić naukę języka niemieckiego. Mieszkańcy Unii Europejskiej muszą przeważnie wykazać się dość dobrą znajomością języka. W owym przypadku zależy to jednakże od wybranego kierunku studiów i szkoły. Większość uniwersytetów niemieckich organizuje testy językowe tuż przed przystąpieniem do pierwszego semestru. Są to testy DSH, więc niemiecki egzamin językowy do otrzymania dostępu na uczelnie wyższe. Testy te składają się z części pisemnej, na jakie składa się rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczna oraz wypracowanie pisemne i z części ustnej. Egzamin tenże ma na celu ustalenie czy nasze umiejętności językowe są dostateczne, żeby studiować na konkretnym kierunku konkretnej uczelni. Każda uczelnia ma swoje oczekiwania dotyczący poziomu języka niemieckiego studentów z zagranicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here