Była sobie sztuka...

Sztuka otacza nas zewsząd. Nic tak bowiem, jak ona, nie świadczy o potędze cywilizacyjnej danego państwa, narodu, cy chociażby grupy społecznej. Budowle pamiętające czasy Egiptu faraonów, starożytnej Grecji… zabytkowe kościoły, świadczące o prawdziwych korzeniach naszego kontynentu… wreszcie malarstwo niderlandzkie, czy sztuka włoskiego renesansu. To wszystko nas otacza i choć czasy obecne w nowe dzieła sztuki raczej nie obfitują, to warto pochylić się nad tymi, które już powstały i trochę bliżej im się przyjrzeć. Temu własnie służą studia na kierunku historii sztuki.

Może ty też pasjonujesz się dziełami sztuki, nie tylko polskiej, ale i powszechnej od starożytności aż po dzieje najnowsze? Świetnie! Może jeszcze chcesz tę pasję przełożyć na przyszłą karierę zawodową? Jeszcze lepiej! W takim razie studia związane z historią sztuki są właśnie dla ciebie.

Historia sztuki to niezwykle ciekawy kierunek, naprawdę wart trudu studiowania. Są one bowiem atrakcyjnym połączeniem starannie wyselekcjonowanej wiedzy pokroju teoretycznego z niezwykle ciekawymi i zajmującymi zajęciami praktycznymi. Dość powiedzieć, że w trakcie tych studiów będziesz miał unikalną wręcz szansę na zapoznanie się z dorobkiem kulturowym społeczeństw na przestrzeni wielu tysięcy lat – od starożytności aż po czasy współczesne. Złożą się na to zagadnienia z takich dziedzin, jak architektura, grafika, malarstwo, nowe media, rzemiosło artystyczne, rzeźba i urbanistyka. Studia na kierunku historii sztuki nauczą cię także analizować dzieło oraz organizować warsztat badawczo-naukowy historyka sztuki. Chyba więc sam przyznasz, że takie studia zapowiadają się niezwykle ciekawie.

Jak więc możesz się na nie dostać? Najprostszym, a poza tym – nie oszukujmy się – jedynym sposobem na to jest doskonałe zdanie egzaminu dojrzałości. A przedmioty, brane przez uczelnie w trakcie rekrutacji, to przede wszystkim filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Nie wszystkie oczywiście, ale wybrane – w zależności, czego wymaga uczelnia, na którą się zdecydowałeś. Przyłóż się zatem porządnie przynajmniej do kilku spośród wymienionych przedmiotów, a droga na historię sztuki stanie przed tobą otworem.

Jeśli jeszcze nie czujesz się dostatecznie zachęcony do historii sztuki, to spójrz na kompetencje i umiejętności, tudzież wiedzę, jaką osiągnąć może absolwent tego kierunku. A więc – wszelka wiedza na temat dziejów sztuki polskiej, europejskiej i światowej – i to od czasów starożytnych aż po współczesne. Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia – to dwa. Prowadzenie wszelkich prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, obrotu dziełami sztuki, przygotowania ich wystaw oraz upowszechniania sztuki. Absolwent historii sztuki potrafi także wykorzystać wiedzę z zakresu nauk o sztuce i krytyki artystycznej, oraz formułować opinie o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce czy po prostu o dziełach sztuki. Wreszcie, na koniec, absolwent tych studiów potrafi wykorzystać wiedzę źródłoznawczą w muzealnictwie i ochronie zabytków, rozwiązania z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków jak i podejmować działania zgodne z wymogami współczesnego muzealnictwa. To naprawdę imponujący zestaw umiejętności.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po historii sztuki? Bez wątpienia we wszelkich archiwach, muzeach, placówkach ochrony zabytków, szkołach oraz przy organizacji wystaw dzieł sztuki. Wybór jest więc dosyć spory – na pewno znajdziesz coś specjalnie dla siebie.

Nie będę się dalej rozwodził nad wadami i zaletami kierunku, bo nie w tym leży moja rola. Jest nią jedynie krótkie przedstawienie ci tego ciekawego kierunku i drobne nakierowanie cię, lub też zachęta. A jaką podejmiesz decyzję, to już twoja sprawa.

Warto jednak wpisać do wyszukiwarki frazę „historia sztuki studia” i poświęcić choć chwilę na dokładne zapoznanie się z ofertami uczelni, proponujących ten kierunek. A nuż wybierzesz coś dla siebie…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here