Forex – notowania

Rynek Forex charakteryzuje się dużą zmiennością, która wynika m.in. z ogromnego wolumenu transakcji. Nie jest to jednak jedyny powód wahań kursów walut. Co jeszcze wpływa na zmiany cen?

Jak działają kursy walut na rynku Forex?

Na początek warto przyjrzeć się szczegółom działania poszczególnych mechanizmów na rynku Forex. Najważniejszą kwestią jest fakt, że inwestorzy nie handlują samą walutą, a konkretną parą walut. Dla przykładu wartość USD/PLN opisuje, ile polskich złotówek można kupić za jednego dolara amerykańskiego. Kolejność jest w tym przypadku bardzo ważna:

  • pierwsza waluta w parze to tzw. waluta bazowa, która stanowi punkt odniesienia dla kursu;
  • druga waluta to waluta kwotowana, w której określana jest wartość jednostki pierwszej waluty.

Jeśli zatem kurs USD/PLN wynosi 4,1698, oznacza to, że za 1 dolara możemy kupić ok. 4,17 zł. Nie jest to dokładna wartość – kurs zakupu (ask) i sprzedaży (bid) mogą się nieco różnić (jest to tzw. spread). W przypadku rynku Forex notowania mogą być podzielone na symetryczne pary, np. USD/PLN i PLN/USD, których wartość jest bezpośrednio związana ze sobą.

Znaczenie kursu waluty dla gospodarki kraju

Warto zaznaczyć, że obrót walutami to nie tylko okazja na zyski dla inwestorów, lecz także realny mechanizm wpływający na gospodarkę poszczególnych państw. Co do zasady, wyższa wartość waluty sprawia, że importowanie do kraju jest tańsze, z kolei eksportowanie do innych państw jest droższe. W efekcie jest to jeden z najważniejszych czynników przy ocenie stanu ekonomii kraju.

Co wpływa na zmiany kursów na rynku Forex?

Istnieje ogromna liczba czynników, które mogą decydować o wartości poszczególnych par walutowych. Możemy jednak wyróżnić kilka najważniejszych – to kwestie, które powinny być ważnym tematem dla każdego inwestora. Wpływ na kursy walut ma m.in. poziom inflacji, wysokość stóp procentowych (a właściwie różnica w ich wysokości) czy dług publiczny.

Różnice w inflacji

Z reguły niższa wartość inflacji oznacza, że wartość danej waluty w parze będzie rosnąć – to odwzorowanie wzrostu siły nabywczej pieniądza w stosunku do innych walut. Wysoka inflacja sugeruje natomiast nie tylko spadek wartości waluty, lecz także problemy w gospodarce kraju. Spore znaczenie ma tutaj także dynamika zmian, jak również decyzje podejmowane przez banki centralne – zwłaszcza w obszarze ustalania wysokości stóp procentowych kredytów.

Różnice w stopach procentowych

To czynnik, który jest w dużym stopniu powiązany z inflacją. Banki centralne mogą dostosowywać stopy procentowe, by ograniczyć tempo spadku wartości pieniądza lub wspomagać wzrost gospodarki. Ich wysokość ma wpływ także na wymianę handlową z innymi krajami oraz inwestycje zagraniczne.

Dług publiczny

Również dług publiczny ma związek z inflacją, a tym samym także ze stopami procentowymi. Wysoka wartość długu publicznego jest negatywnym czynnikiem dla inwestorów – zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczny jest dodruk pieniędzy w celu pokrycia aktualnych zobowiązań.

Wyniki gospodarki kraju

Zagraniczni inwestorzy celują głównie w państwa o solidnej pozycji gospodarczej. Z tego względu problemy z ekonomią kraju mogą powodować również spadek wartości jego waluty. Aby móc podejmować odpowiednie decyzje na rynku Forex, warto zapoznać się z działaniem każdego z tych mechanizmów – wszystkie z nich mogą mieć pewien wpływ na zmiany kursów walut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here