Nowy Rok i nowe podatki
źródło: Pixabay

Jeśli Twoja firma chce na bieżąco reagować na dynamiczne zmiany w polskim ustawodawstwie, koniecznie zapoznaj się z naszym tekstem i przedyskutuj zmiany z licencjonowanym doradcą, który pomoże Ci wejść w 2021 rok. Zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy od nowego roku zaczną obowiązywać nowe podatki i obciążenia. Celem wdrażanych zmian jest zwiększona ilość pieniędzy, które mają wpłynąć do skarbu państwa, aby państwo mogło dzięki pieniądzom podatników nadal wspierać podmioty dotknięte kryzysem. Jakie przewidziano podwyżki? Jakie nowe, obowiązkowe podatki pojawią się wraz z nadchodzącym rokiem?  

Jakie nowości i kogo obejmą?

Z pewnością podmiotami, których dotkną nowe zapisy w ustawach i rozporządzeniach są spółki komandytowe, rezydenci, spółki jawne. Ale nie tylko! Szacuje się, że obowiązujące od 2021 roku zapisy uderzą po kieszeni zwykłych obywateli, którzy zapłacą więcej za prąd, produkty zawierające cukier i inne rachunki. CIT, ograniczenia związane z ulgą abolicyjną oraz zmiany dot. ryczałtu. Ustawodawca zapowiedział zupełnie nowe podatki:

  • podatek cukrowy
  • podatek od plastiku
  • podatek od deszczu

 

 • podatek od tzw. “małpek”.

 

Nowością są także tzw. “estoński CIT”, Slim VAT oraz pewne zmiany dot. ryczałtu. Te akurat oceniane są przez fachowców w branży podatkowej jako pozytywne!

podatek
źródło: Freepik

Jakie inne zmiany czekają nas w 2021 roku?

W nowym roku czeka nas także szereg innych zmian, m.in. dotyczących PIT. Są to:

 • zmiany w uldze dla młodych,
 • ograniczenie ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą,
 • zmiany w formularzach PIT.

Zmiany a spółki komandytowe

Spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 roku staną się podatnikami CIT. Nie będzie tutaj rozróżnienia na skalę działalności takich spółek, czy ich strukturę własnościową. Nie ma żadnych wyróżnień dla rodzaju wykonywanej działalności czy status wspólników w ramach spółek komandytowych. Podatek zapłacą nie tylko wspólnicy, ale sama spółka. To nowość w stosunku do obowiązujących dotychczas zapisów. Rząd wprowadził zapisy określające, że wspólnicy będą mogli podjąć decyzję o stosowaniu nowych przepisów nie od 1 stycznia a dopiero od 1 maja nadchodzącego roku. Wymaga to jednak zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 30 kwietnia 2021 r. 

Ulga dla młodych
źródło: Freepik

Ulga dla młodych, ograniczenie ulgi dla osób pracujących za granicą

Głośno dyskutowanymi zmianami stały się wyżej wymienione. Artykuł 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje o tym, że zmniejszony zostanie limit stosowanej ulgi. Kwota wolna od podatku wyniesie 8 tys. zł i odliczyć będzie można tylko 1360 zł. Ulga wyklucza osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi poza terytoriami lądowymi państw – a więc m.in.marynarzy. Jeśli chodzi o ulgę dla młodych pojawiają się zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. Zgodnie z zapisem dot. młodych – zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają nast. przychody takich osób:

 1. ze stosunku służbowego
 2. ze stosunku pracy
 3. z pracy nakładczej
 4. z tzw. spółdzielczego stosunku pracy
 5. z umów-zleceń(art.13 pkt 8)
 6. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244)
 7. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (art.121a ustawa z dnia 14.12.2016 r.) W Nowym Roku zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla osób do ukończenia 26 r.ż zostanie poszerzony. 

Co się zmieni w 2021 roku w ryczałcie?

Od 1 stycznia 2021 r. zmiany mają obowiązywać w następujących obszarach: 

 • podniesienie limitu z 250000 euro do 2000000 euro,
 • szerszy katalog zawodów i branż, które będą mogły przejść na zryczałtowany sposób rozliczeń,
 • umożliwienie ryczałtowego rozliczenia dla osób wykonujących tzw. “wolne zawody”,
 • obniżenie niektórych stawek podatkowych dla ryczałtowego systemu rozliczeń (wolne zawody- stawka 17% zamiast 20%, 15% zamiast 17% od usług prawnych, rachunkowo księgowych, doradztwa podatkowego), 
 • badania  naukowe i prace rozwojowe powyżej 100 tys zł progu przychodu objęte zostaną stawką 8,5% zamiast 12,5%, 
 • ujednolicenie ryczałtu dla większości usług najmu i usług związanych z zakwaterowanie w przypadku, gdy przychody przekroczą 100 tys.zł – stawki 8,5% oraz 12,5%,
Zmiany w PIT w 2021 roku
źródło: Freepik

Zmiany w PIT w 2021 roku

Zmianie ulegną dotychczas obowiązujące wzory zeznań podatkowych w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT-36, PIT 36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE). Pojawiły się także nowe zapisy dotyczące darowizn na przeciwdziałanie Covid-19. W ustawie zawarto również zapisy o zmianach spowodowanych zwolnieniem z podatku od przychodów z budynków, odliczaniem darowizn dot. przekazywania sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, czy zwolnieniem w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych. 

Co z estońskim CIT-em w 2021 roku?

Ustawa o CIT wdraża od 1 stycznia alternatywny system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w sposób analogiczny jak w Estonii. Dlatego zmiany te nazywane są estońskim CIT-em. Nowość dotyczy tego, że firmy, które będą przeznaczać wypracowane środki na rozwój swojej działalności nie będą płacić podatku CIT. Nie wszyscy podatnicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania. Spółka kapitałowa musi spełnić szereg wymogów, między innymi:

 • łączne przychody w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności nie może przekroczyć 100 milionów zł,
 • udziałowcami tych firm muszą być tylko osoby fizyczne,
 • firmy te nie mogą posiadać udziałów w innych podmiotach,
 • zatrudniać muszą co najmniej 3 pracowników z wyłączeniem osób będących udziałowcami,
 • przychody pasywne tych firm nie przewyższają przychodów z działalności nazywanej operacyjną,
 • jednostki ponoszą określone przez ustawodawcę nakłady inwestycyjne.

Jak określają fachowcy – “Im dłużej środki pozostają w firmie i podnoszą jej zdolność inwestycyjną, płynność finansową i odporoność na kryzys, tym wyższa jest korzyść podatkowa dla określonego przedsiębiorstw.”

Zmiany w VAT 2021
źródło: Freepik

Zmiany w VAT 2021

Ustawodawca zapowiedział zmiany związane z podatkami VAT i podatkiem akcyzowym, które mają uszczelnić wpływy do skarbu państwa, a dotyczyć mają:

 • VAT na chińskich portalach aukcyjnych,
 • kasy online dla kolejnych branż,
 • system tzw. e-Faktur,
 • wdrożenie tzw. ustrukturyzowanych faktur,
 • przedłużone stosowanie PKWIU od wybranych towarów,
 • zmiany w split payment,
 • uruchomienie Centralnego rejestru podmiotów akcyzowych,
 • wdrożenia statusu bezgotówkowego płatnika,
 • pakiet slim VAT.

Opodatkowanie struktur hybrydowych od 1 stycznia

Ustawodawca w celu uszczelnienia systemu podatku CIT oraz dyrektyw Rady UE (dyrektywa ATAD 2) wdroży od 1 stycznia opodatkowanie struktur hybrydowych. Doradcy zajmujący się tym na co dzień wskazują, że firmy powinny zweryfikować swoje modele finansowania. Problemem mogą stać się niektóre płatności na rzecz podmiotów powiązanych, co może skutkować wyłączeniem ich z kosztów podatkowych. 

Opodatkowanie
źródło: Freepik

Konieczność podawania pewnych informacji do wiadomości publicznej

Ustawodawca określił, że niektóre podmioty będą musiały podawać do wiadomości publicznej informacje związane z realizowaną przez firmę strategią podatkową za dany rok podatkowy. Firmy będą zobowiązane do sporządzania takiego sprawozdania do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Jest to obowiązek pod groźbą kary 250000 zł za niewywiązanie się z niego. Obowiązek ten będzie od 1 stycznia 2021 roku dotyczył:

 • podatkowych grup kapitałowych bez limitu osiągniętych przychodów
 • podatników CIT, których wartość przychodów przed 30 września danego roku nie przekracza równowartości 50 milionów euro.
CIT
źródło: Freepik

Przedsiębiorcy od marca tego roku muszą mierzyć się z sytuacją, która zaskoczyła wszystkich. Ustawodawcy wdrażają pakiety pomocowe, ale jak pokazuje nasz, polski przykład nie wahają się na wprowadzanie wielu zmian w podatkach, co nie jest oceniane najlepiej. Konsumenci martwią się, że podatki cukrowe, od plastiku, od deszczu, czy nieruchomości spowodują wzrost cen czy konieczność odprowadzania kolejnych lub wyższych kwot na rzecz państwa. Specjaliści twierdzą, że część wdrożonych zmian może przynieść negatywne konsekwencje podatkowe i realnie wpłynąć na domowe budżety podatników indywidualnych, nie wspominając o sytuacji firm. Wdrożenie niektórych danin wynika jednak z dostosowania do zapisów regulacji unijnych. Jak będzie wyglądał podatkowy, Nowy Rok dowiemy się już wkrótce. Dlatego już zawczasu warto o konsultację czy zwrócenie się z prośbą o stałą współpracę z fachowcem w dziedzinie podatków, rozliczeń, prawa ekonomicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here