Studia zaoczne Lublin

Studia niestacjonarne są oferowane przez większość uczelni publicznych i prywatnych w Lublinie. Uniwersytety i szkoły wyższe oferują wiele atrakcyjnych kierunków i specjalizacji. W przeciwieństwie do studiów dziennych, te weekendowe są płatne. Ich zaletą jest jednak to, że pozwalają na pracę na pełny etat w tygodniu, a tym samym są często wybierane przez osoby chcące się dokształcić lub przebranżować, które nie chcą jeszcze rezygnować z dotychczasowej pracy.
Jakie są możliwe studia zaoczne Lublin i gdzie można studiować?
Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje następujące kierunku w trybie niestacjonarnym:administracja, e-pedagogika pierwszego i drugiego stopnia, ekonomia, filologia angielska pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika w wydziale w Stalowej Woli pierwszego i drugiego stopnia, prawo, prawo kanoniczne i socjologia.
Uniwersytet Przyrodniczy również ma swoje do zaoferowania. Niestacjonarnie można studiować aż na trzydziestu jeden kierunkach. Są to: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, architektura krajobrazu, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biokosmetologia, biologia, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, dietetyka, ekoenergetyka, ekonomia, gastronomia i sztuka kulinarna, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria środowiska, inżynieria rolnicza i leśna, leśnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, transport i logistyka, turystyka i rekreacja, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zielarstwo i terapie roślinne, zootechnika.
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej studiować niestacjonarnie można na: administracji, administracji publicznej, analityce gospodarczej, bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, chemii technicznej, fizyce, logistyce, pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kierunku prawno-biznesowym, społeczeństwie informacyjnym, fizjoterapii i prawie.
Z kolei Politechnika Lubelska oferuje następujące kierunki w trybie zaocznym: inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, elektrotechnika, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, edukacja techniczno-informatyczna, matematyka, inżynieria bezpieczeństwa, finanse i rachunkowość, inżynieria logistyki, marketing i komunikacja rynkowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oferuje: administrację, dziennikarstwo i komunikację społeczną, finanse i rachunkowość, lingwistykę stosowaną, pracę socjalną, socjologię, stosunki międzynarodowe i zarządzanie, a także architekturę, gospodarkę przestrzenną, informatykę, transport, projektowanie wnętrz.
WSEI, czyli Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oferuje takie kierunki jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, psychologia, transport i zarządzanie.
Uniwersytet Medyczny ma w swojej ofercie niestacjonarną farmację, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza daje możliwość studiowania niestacjonarnie na kierunkach takich jak: kosmetologia, wychowanie fizyczne, filologia angielska, turystyka i rekreacja pierwszego i drugiego stopnia, ekonomia, fizjoterapia drugiego stopnia i fizjoterapia jako studia jednolite magisterskie.
Niezależnie od wyboru studiów, większość uczelni wymaga opłaty semestralnej lub rocznej. Rekrutacja na semestr letni odbywa się od maja do lipca, często również we wrześniu, a rekrutacja na semestr letni w styczniu. Lublin jest miastem typowo studenckim i mającym bardzo dużą ofertę dla kandydatów na studia. Niezależnie od wybranego kierunku i uniwersytetu, z pewnością studia niestacjonarne pozwolą pogłębić wiedzę i zdobyć zawód po ich ukończeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here