Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Co robić w sytuacji, gdy chcemy wykorzystać go zaraz po urlopie macierzyńskim, by przedłużyć swój pobyt z dzieckiem? Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy – jak się do siebie mają i czy można urlop wypoczynkowy odebrać od razu po macierzyńskim?
Jest to pytanie, przed którym staje wiele młodych rodziców, którzy chcą pozostać przy dzieciach dłużej, a których urlop macierzyński niedługo się kończy. Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, niezależnie od płci i wieku. Jest to dwadzieścia sześć dni w roku, a jeśli mamy przepracowanych mniej niż dziesięć lat to dwadzieścia dni. Studia wliczają się do stażu pracy, a więc osoba, która ukończyła studia wyższe ma doliczone osiem lat pracy do stażu, a więc wystarczy przepracować dwa lata, aby mieć prawo do dwudziestu sześciu dni urlopu.
Taki urlop można wykorzystać w dowolnym momencie, pod warunkiem że zgłosi go pracodawcy odpowiednio wcześniej za pomocą wniosku urlopowego.
Urlop macierzyński obecnie trwa rok, więc możliwe jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego z roku, w którym kobieta zaszła w ciążę (jeśli nie został wykorzystany i jest zaległy) i z roku, w którym wraca do pracy. Jeśli nie wykorzystała do tej pory żadnego z tych dwóch urlopów, ma do dyspozycji aż pięćdziesiąt dwa dni. Można odebrać urlop wypoczynkowy od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego – należy tylko złożyć odpowiedni wniosek w kadrach. Nie ma obowiązku odebrania urlopu wypoczynkowego od razu po powrocie z urlopu wypoczynkowego. Należy jednak pamiętać o zaległych urlopach – należy je wykorzystać w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku, więc jeśli w roku 2018 nie poszliśmy na urlop, mamy czas do września, by na ten urlop się udać. Nie da się przejść automatycznie na urlop wypoczynkowy – pracodawca musi zostać o tym poinformowany za pomocą odpowiedniego wniosku złożonego do działu kadr.
O ile zazwyczaj pracodawca nie musi udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wnioskowanym, jak też może go z urlopu odwołać, o tyle sytuacja jest zupełnie inna w przypadku powrotu po urlopie macierzyńskim. Zgodnie z kodeksem prawa pracy pracodawca musi udzielić ci urlopu zgodnie ze wnioskiem urlopowym, pod warunkiem, iż urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem.
Sytuacja zmienia się, gdy chcemy wziąć urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym. Za roczne przebywanie na urlopie wychowawczym nie nabieramy prawa do urlopu za ten rok. Jeśli jednak urlop rozpocznie się później niż pierwszego stycznia, nabywa się prawo do urlopu w pełnym wymiarze dni. Kończąc urlop macierzyński w trakcie roku, urlop będzie naliczony proporcjonalnie za miesiące pozostałe do końca roku. Jeśli powrócono do pracy we wrześniu, prawo do urlopu naliczy się za okres od września do grudnia tego roku.
Co w sytuacji, w której podczas urlopu wychowawczego kobieta zajdzie w kolejną ciążę? Nie przerywa to urlopu wychowawczego – trwa on nieprzerwanie przez całą ciążę i po urodzeniu dziecka kobieta nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego (który odpowiada wymiarem urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, czyli trwa pięćdziesiąt dwa tygodnie). Po tym czasie urlop wychowawczy jest kontynuowany, o ile nie skończył się wcześniej. Za okres pobierania zasiłku nie zyskuje się jednak prawa do urlopu wypoczynkowego.
Jeśli zdarzy się sytuacja, w której urlop wychowawczy zostanie przerwany, bo kobieta wróciła do pracy albo przedłożyła zwolnienie chorobowe po powrocie. W takiej sytuacji urlop macierzyński i rodzicielski rozpoczyna się na nowo, a za czas korzystania z nich prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego jest obowiązujące (nawet jeżeli przez cały okres od przerwania urlopu wychowawczego do porodu, kobieta przebywała na zwolnieniu chorobowym).
Prawo do urlopu macierzyńsiego ma również ojciec wychowujący dziecko, jednakże wówczas matka dziecka nie może przebywać na urlopie macierzyńskm.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here